सबै फोटोहरु

आयुर्वेद सेवा सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम

मिति २०८० जेष्ठ १४ देखि १६ सम्म जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा आयुर्वेद सेवा सम्बन्धि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न गरियो ।