सबै फोटोहरु

मिती २०८० साल जेठ ६ गते अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समन्वयमा परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग जडिबुटि परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।

मिती २०८० साल जेठ ६ गते अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको समन्वयमा परम्परागत स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग जडिबुटि परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।