धौलागिरी गाउँपालिकाको ७ नं. वडा कार्यालय, म्याग्दीमा नागरिक आरोग्य अभियान तथा ३ दिने योग शिविर

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी 2081-02-31

धौलागिरी गाउँपालिकाको ७ नं. वडा कार्यालय, म्याग्दीमा नागरिक आरोग्य अभियान तथा  ३ दिने योग शिविर सम्पन्न भएको छ