आषाढ १५ मा जेष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, म्याग्दी 2081-03-15

असार १५ गते श्रीकृष्ण गण्डकी जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र मा वेनपा ८मा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र म्याग्दीद्वारा आयोजि जेष्ठ नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम १०५ जना जेष्ठ नागरिक लाइ सेवा प्रदान गरी सम्पन्न गरियो।